5. okt, 2019

Bakomliggande orsaker till det upptrappade våldet

lutligen spelar personliga faktorer också en roll. Även om de flesta medlemmar av kriminella organisationer är män, tillhör även kvinnor dem. Roller inom kriminella organisationer delas för närvarande mellan män och kvinnor.

I stället kan saker som att ha varit kriminell tidigare eller dela en gemensam identitet, antingen etnisk, kulturell, nationell eller regional, med en kriminell organisation avgöra medlemskapet.

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns olika sätt att få tillgång till organiserad brottslighet, liksom olika typer av grupper som utövar organiserad brottslighet.

Oavsett hur en kriminell ansluter sig till en organisation kräver den organiserade brottsligheten specialisering eller specialkunskap.

I Sverige har vi haft stora problem med integrationspolitiken under många årtionden, och resultatet av detta är ett gigantiskt utanförskap och därför har vi också högre brottslighet bland andra generationens invandrare. För på många vis har samhället först svikit dem och då blir gänget deras familj och lojaliteten ligger också där.