19. jun, 2015

Ni är värdefulla.

Ni är värdefulla!

Till alla barn och ungdomar!

Ni är så värdefulla och viktiga och ingenting är viktigare än att alla barn har rätt att få må bra och vara lyckliga.

Inget barn skall behöva bära oro och ängslan.

Inget barn skall utsättas för våld, övergrepp och hot.

Inget barn skall heller behöva mobbas och behandlas illa.

Och det är vårt ansvar som vuxna, att aldrig tillåta detta.

För ingenting är värdefullare än Ni.