9. maj, 2015

Barn påverkas av våld i familjen

Barn påverkas av våld i familjen

Att vara med om att ens mamma blir misshandlad av pappan är skadligt för barnet. Hemmet blir inte en trygg plats för de barn som tvingas att se, höra eller på något annat sett förstå att mamman blir misshandlad. Misshandeln kan vara fysisk, det vill säga bestå av slag, knuffar, sparkar eller strypgrepp. Misshandeln kan också vara psykisk. Exempel på psykisk misshandel är att verbala hot och nedlåtande uttryck. Såväl fysisk som psykisk misshandel skrämmer och skadar barn.

Många vuxna vill tro att barn inte har sett eller hört något när misshandeln sker. Man kanske har försökt att hålla undan dem, trott att de har somnat eller att de inte ska ha märkt för att de är i ett annat rum. Men barn berättar ofta att de har sett och hört mycket mer än vad de vuxna förstår.

Flicka 15 år