Information om B K R O

B K R O är en barn och kvinnorätts organisation som bildades för att tillvarata utsatta barn och kvinnors rättigheter i Sverige och internationellt. Vi anser att det är nödvändigt att arbeta för barn och kvinnor i Sverige och världen.

För sanningen är den att barn och kvinnofrågor ännu är ett särintresse i samhällen världen över. Vår organisation arbetar med lobbyverksamhet, debatter.  Allt för att blottlägga och synliggöra barn och kvinnors utsatthet i vårt samhälle. Vi arbetar även med stödsamtal och fri juridisk rådgivning och som juridiska ombud. 

B K R O Barn skapades helt enkelt, för att vi anser barn och ungdomar livsviktiga! Ni är vår framtid och det är vårt ansvar att ni skall vara trygga och lyckliga!

 

B K R O Sverige

Vår huvudavdelning som främst är nationell. Vänder sig till alla utsatta kvinnor som behöver hjälp. Vi arbetar också mycket med lobbyverksamhet för att stärka dom utsatta kvinnornas ställning i det svenska samhället. I vårt arbete så är en stor del av vår verksamhet uppbyggd kring stödsamtal och juridiskt arbete.

www.bkro.eu

www.bkroforce.se

 B K R O Barn

Är vår barnavdelning, som arbetar intensivt med debatter och lobbyverksamheter men mycket viktigt är även stödsamtal och vårt juridiska arbete. Vi arbetar även med olika evenemang i barnstödgrupper. Som filmkvällar, utflykter osv.

www.bkrobarn.eu

 

www.bkrobarn.se

 

Samt även vår nya gemensamma sida för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.se