Välkommen till B K R O Barn

Den här hemsidan riktar sig till dig som är barn eller ungdom och som är utsatt för våld och hot och andra övergrepp från vuxna eller från andra barn och ungdomar. Den riktar sig till alla barn som av någon anledning inte mår så bra.

Det viktigaste du skall veta och förstå, är att du aldrig är ensam. Du kan när som helst få hjälp och det är inte meningen att du skall behöva bära allt jobbigt själv.

Vi har FNs barnkonvention liksom andra lagar i Sverige och övriga världen som särskilt skyddar dig som barn och ungdom. Inget barn skall behöva må dåligt och framförallt har ni rätt till en trygg barndom och ungdom.

  • Barnkonventionen

    Du är aldrig ensam och även fastän du är barn eller ungdom, så skyddas du av barnkonventionen.
    Läs mer...

  • Aktuellt

    Du är ung och du har så många möjligheter. Följ med på aktuellt som rör alla barn och unga...